ജീവിത ശൈലി

ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി തുടരാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ കോവിഡ്-ഗ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പൊതു ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, ഒറ്റപ്പെടലിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ശ്രമകരമായ സമയത്ത് എങ്ങനെ തിരക്കിലാകാം, തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ആളുകളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ക്ഷേമ സെഷനുകൾ സമാരംഭിച്ചു. ആളുകൾ‌ക്ക് കഥകൾ‌, അനുഭവങ്ങൾ‌ എന്നിവ പങ്കിടാനും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നല്ല സംഭാഷണങ്ങൾ‌ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിശദാംശങ്ങൾക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുക (#covidgyan, #SundownerSession എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗുകൾക്കായി തിരയുക).
ഇവ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗിനോ തെറാപ്പി സെഷനുകൾക്കോ ​​പകരമാവില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 

സചിത്ര വിവരണം

 

ലേഖനങ്ങൾ