अनुवाद (मराठी) : विक्रांत घाणेकर

Contributed Articles

कोविड-19 रोगनिदान चाचण्या: महत्त्वाची माहिती

कोविड-19 रोगनिदान चाचण्या: महत्त्वाची माहिती

- [field_author]

प्रस्तुत लेखात, कोविड-19 रोगाचे निदान करण्यासाठी ज्या चाचण्या केल्या जातात, त्यांसंबंधीचे शंका-निरसन आणि चाचण्यांतील मुख्य फरक याची माहिती दिलेली आहे.

 

भारतातील कडाक्याचा उन्हाळा कोविड-19 पासून संरक्षण देईल का?

भारतातील कडाक्याचा उन्हाळा कोविड-19 पासून संरक्षण देईल का?

- [field_author]

कोविड-19 महामारीच्या बातम्या प्रसारित होऊ लागल्यापासून येणाऱ्या उन्हाळ्यात कोविड-19 च्या रुग्णांची संख्या कमी होईल, असे वाटत होते. परंतु हे खरे आहे का? कोविड-19 चा कारक विषाणू (सार्स-कोवी-२) हा तापमानाला संवेदनक्षम असतो असे संशोधकांच्या एका गटाला आढळून आले. मात्र यामुळे रोगाचे संक्रामण कमी होते की विषाणूंची जाहलता कमी होते हे फक्त वेळच सांगू शकते.