लेखिका (इंग्रजी): मीना खरटमल

Contributed Articles

नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग २

नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग २

- [field_author]

‘नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग १’ या लेखात जगात सार्स-कोवी-2 च्या जीनोममधील उत्परिवर्तनांसंबंधी केलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासांविषयी माहिती होती, तर या दुसऱ्या भागात, भारतात या विषाणूच्या जीनोमच्या अनुक्रमांच्या अभ्यासांमधील काही कळीच्या निष्कर्षांविषयी चर्चा केलेली आहे.

 

कोविड-19 रोगनिदान चाचण्या: महत्त्वाची माहिती

कोविड-19 रोगनिदान चाचण्या: महत्त्वाची माहिती

- [field_author]

प्रस्तुत लेखात, कोविड-19 रोगाचे निदान करण्यासाठी ज्या चाचण्या केल्या जातात, त्यांसंबंधीचे शंका-निरसन आणि चाचण्यांतील मुख्य फरक याची माहिती दिलेली आहे.