pangolins

Researchers have identified SARS-CoV-2 related coronaviruses in frozen pangolin samples obtained from Southern China. Pangolins and bats are the only known mammals to be infected with SARS-CoV-2 related coronaviruses, and pangolins may be an intermediate host in the spread of the virus.
 
संशोधकांनी दक्षिण चीनमधून मिळवलेल्या खवल्या मांजरांच्या गोठवलेल्या ऊतींच्या नमुन्यांमधून सार्स-कोवी-2शी संबंधित कोरोनाविषाणू ओळखून काढले आहेत. ज्यांना सार्स-कोवी-2 संबंधित कोरोनाविषाणूंचा संसर्ग होऊ शकतो असे ज्ञात सस्तन प्राणी खवली मांजरे आणि वटवाघळे हे दोनच आहेत, आणि खवली मांजरे विषाणूच्या प्रसारात मध्यस्थ आश्रयी असू शकतात असा अंदाज आहे.
 
Researchers have identified SARS-CoV-2 related coronaviruses in frozen pangolin samples obtained from Southern China. Pangolins and bats are the only known mammals to be infected with SARS-CoV-2 related coronaviruses, and pangolins may be an intermediate host in the spread of the virus.