SARS-CoV2

The article ‘Is the novel coronavirus evolving?’ provided insights on different studies carried out worldwide on genomic mutations of SARS-CoV2. This follow-up article discusses some key findings from genome sequencing studies done in India.
 
Researchers have identified SARS-CoV-2 related coronaviruses in frozen pangolin samples obtained from Southern China. Pangolins and bats are the only known mammals to be infected with SARS-CoV-2 related coronaviruses, and pangolins may be an intermediate host in the spread of the virus.
 
संशोधकांनी दक्षिण चीनमधून मिळवलेल्या खवल्या मांजरांच्या गोठवलेल्या ऊतींच्या नमुन्यांमधून सार्स-कोवी-2शी संबंधित कोरोनाविषाणू ओळखून काढले आहेत. ज्यांना सार्स-कोवी-2 संबंधित कोरोनाविषाणूंचा संसर्ग होऊ शकतो असे ज्ञात सस्तन प्राणी खवली मांजरे आणि वटवाघळे हे दोनच आहेत, आणि खवली मांजरे विषाणूच्या प्रसारात मध्यस्थ आश्रयी असू शकतात असा अंदाज आहे.
 
‘नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग १’ या लेखात जगात सार्स-कोवी-2 च्या जीनोममधील उत्परिवर्तनांसंबंधी केलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासांविषयी माहिती होती, तर या दुसऱ्या भागात, भारतात या विषाणूच्या जीनोमच्या अनुक्रमांच्या अभ्यासांमधील काही कळीच्या निष्कर्षांविषयी चर्चा केलेली आहे.
 
Researchers have identified SARS-CoV-2 related coronaviruses in frozen pangolin samples obtained from Southern China. Pangolins and bats are the only known mammals to be infected with SARS-CoV-2 related coronaviruses, and pangolins may be an intermediate host in the spread of the virus.
 
The article ‘Is the novel coronavirus evolving?’ provided insights on different studies carried out worldwide on genomic mutations of SARS-CoV2. This follow-up article discusses some key findings from genome sequencing studies done in India.
 
An interview with Uma Ramakrishnan where she discusses how evolutionary approaches can be used to better understand zoonoses, and the transmission of the coronavirus to other animals, including tigers and pet cats and dogs.
 
कोविड-19 महामारीच्या बातम्या प्रसारित होऊ लागल्यापासून येणाऱ्या उन्हाळ्यात कोविड-19 च्या रुग्णांची संख्या कमी होईल, असे वाटत होते. परंतु हे खरे आहे का? कोविड-19 चा कारक विषाणू (सार्स-कोवी-२) हा तापमानाला संवेदनक्षम असतो असे संशोधकांच्या एका गटाला आढळून आले. मात्र यामुळे रोगाचे संक्रामण कमी होते की विषाणूंची जाहलता कमी होते हे फक्त वेळच सांगू शकते.
 
कोविड-19 च्या संसर्गावर मात करू शकतील अशा संभाव्य उपचारांच्या शोधांबाबत करिश्मा कौशिक यांनी पाच महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली आहेत.
 
From the time news of the pandemic began, it was believed that summers would tone down the number of COVID-19 cases. Is this really true? A team of researchers have found that the virus that causes COVID-19, SARS-CoV-2, is indeed sensitive to higher temperatures. However, only time can tell whether this would translate to reduced transmission of the disease or deflate the virulence of the virus.